کابوس وحشتناکی به نام سرقت اسمارت فون
سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۸
0
0
0

چه چیزی بدتر از آن هنگامی که دست در جیب یا کیف خود می کنید تا اسمارت فون محبوب خود را بردارید اما متوجه می شوید این دوست محبوب شما به سرقت رفته است.

اطلاعات شخصی شما در این هنگام در خطر نابودی قرار می گیرد و به غیر از اسمارت فون محبوبتان اطلاعات مهمتان هم از دست رفته است.اگر دزد متقلب اسمارت فون شما را بدست بیاورد ممکن است با پاک کردن اطلاعات نازنینتان از روی دستگاه آن را به فروش برساند.

یا حتی اتفاق بدتر این ات که این اطلاعات را برداشت کرده و از آنها سواستفاده نماید که ممکن است خیلی وقت ها برای شما گران تمام شود.میلیون ها نفر از مردم در دنیا با این حالت روبرو شده و گوشی خود را از دست داده اند.حالا شرکت ها به فن آوری جدیدی روی آورده اند به نام "کلید نابودی" و قرار شده است بر روی دستگاه های تلفن پیاده سازی شود.