قابليت جديد فيسبوك: Nearby Friends
یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۸
1
0
0

فيسبوك ويژگی جديدی برای اپليكيشن موبايل مخصوص خود معرفی كرد. اين ويژگی كه Nearby Friends نام دارد، به شما اجازه می دهد كه با دوستانتان در فيسبوك كه در نزديكی محل فعلی شما هستند در ارتباط باشيد.

طبيعتا برای استفاده از Nearby Friends شما بايد موقعيت جغرافيايی خود را با دوستانتان در اشتراك بگذاريد. البته نكته مهم اين قسمت اين است كه شما می توانيد مشخص كنيد چه كسانی به موقعيت شما دسترسی داشته باشند. همچنين دوستان شما بايد قابليت اشتراك گذاری با شما را فعال كرده باشند تا بتوانيد موقعيت آنها را بر روی نقشه مشاهده كنيد.

صفحه‌ها